Foto: Stefan Tell

En trygg anställning

Som anställd i Praktikertjänst får du det stora företagets trygghet, samtidigt som du arbetar på en mindre arbetsplats där du kan ha stort inflytande över ditt arbete.

Alla medarbetare på Praktikertjänsts mottagningar är anställda av Praktikertjänst.

Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Unionen. Som anställd omfattas du också av arbetsmarknadsförsäkringar. Praktikertjänsts mål är att skapa attraktiva, effektiva och trygga arbetsplatser.

Mottagningen drivs av den verksamhetsansvariga, som har det kliniska ansvaret samt ansvarar för personal, ekonomi och utveckling. Det gör att arbetet kan fungera olika på olika mottagningar inom Praktikertjänst. 

Löner och villkor

Praktikertjänsts hantering av löner och förmåner regleras i en separat policy. Policyn fungerar bland annat som ett verktyg för lönesättande chefer och ledare. Du och din verksamhetschef kommer överens om din lön, medan lönen administreras på Praktikertjänsts huvudkontor.

Uppdaterad 29 juni, 2015