Foto: Stefan Tell

Våra värderingar

Praktikertjänsts värdegrund bygger på småskalighet, entreprenörsanda och kompetens. Företaget jobbar utifrån värdeorden:

Förtroende och kvalitet

Praktikertjänst bedriver vård med hög kvalitet och bra resultat. Medarbetarnas kompetens lägger grunden för pålitlighet, trovärdighet och långsiktiga relationer.

Omtanke

I alla möten visas respekt, värme, lyhördhet och serviceanda. Engagemanget är till för patientens bästa.

Nytänkande

Entreprenörsandan ger engagemang att utveckla och förbättra verksamheten. Det skapar mervärde för patienterna. 

Värderingarna i praktiken 

I Praktikertjänstbloggen skriver medarbetare om allt från integration och volontärarbete till den mer kliniska arbetsvardagen. 

Uppdaterad 29 juni, 2015