Vårdvalen

Vårdval inom primärvården har införts i samtliga landsting och regioner. Nu införs även vårdval för specialister runt om i landet. Här kan du läsa mer om hur de olika landstingen och regionerna gör.

Blekinge

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV och rehabilitering

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss

Dalarna

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV, MHV, rehabilitering och medicinsk fotvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss.

Gotland

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Region Gotlands hemsida.

Gävleborg

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive rehabilitering och medicinsk fotvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget Gävleborgs hemsida

Halland

Införda vårdval

Vårdcentraler inklusive BHV, rehabilitering och medicinsk fotvård
Hudsjukvård
Vuxenpsykiatri

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Region Hallands hemsida.

Jämtland

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV, MHV och rehabilitering (delvis)
 • Medicinsk fotvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Jämtlands läns landstings hemsida

Jönköping

Införda vårdval

Vårdcentraler inklusive rehab och medicinsk fotvård
Urologi
Ögonsjukvård

Under utredning
Hudsjukvård
Psykiatri
Öronsjukvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget i Jönköpings läns webbplats

Kalmar

Införda vårdval

Vårdcentraler
KBT (rehabgarantin)
Multimodal rehabilitering (rehabgarantin)
Utprovning och leverans av peruk/hårersättning

Under utredning
Undvikbar slutenvård (tilläggsuppdrag primärvård)

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget i Kalmar läns webbplats

Kronoberg

Införda vårdval

 • Hudsjukvård  
 • Vårdcentraler inklusive BHV och rehabilitering

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss.  

Norrbotten

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusiver BHV, MVH, rehab och medicinsk fotvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Norrbottens läns landstings hemsida.

Skåne

Införda vårdval

Audionommottagning
Barnavårdscentral
Barn- och ungdomstandvård
Beroendevård
Hudsjukvård
Kataraktoperationer
KBT och IPT
Multimodala smärtbehandlingar
Mödrahälsovård
Psykoterapi 
Vårdcentraler inklusive rehabilitering, tilläggsuppdrag hjärtsvikt 
Ögonsjukvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Region Skånes hemsida.

Stockholm

Stockholms läns landsting

Införda vårdval

Allergologi

Allmän barn- och ungdomstandvård

Avancerad sjukvård i hemmet

Barn och unga med psykisk ohälsa 

Barnmedicinska mottagningar

Barnavårdscentral

Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral

Fotsjukvård

Fysioterapi, specialiserad

Förlossningsenheter

Gynekologisk vård, specialiserad

Hudsjukvård i öppenvård, specialiserad

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Höft- och knäprotesoperation

Intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Klinisk neurofysiologi

Logopedverksamhet

Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Neurologi

Obstetrisk ultraljudsmottagning

Ortopedi

Palliativ slutenvård, specialiserad

Patienter med långvarig smärta

Planerad specialiserad rehabilitering

Primär hörselrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering

Ryggkirurgi

Sjukgymnastik, specialiserad

Specialisttandvård för barn och ungdomar

Tandreglering för barn och ungdomar

Vaccination

Ögonsjukvård i öppenvård, specialiserad

Öron, näs- och halssjukvård i öppenvård, specialiserad

Under utredning

Allmänkirurgi

Endoskopi

Internmedicin

Klinisk fysiologi

Obesitas

Psykosociala insatser

Radiologi i öppenvård

Urologi

Läs mer om vårdvalet på Stockholms läns landstings hemsida.

Sörmland

Införda vårdval

Vårdcentraler inklusive rehab
Psykoterapi (enligt LOU)

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget Sörmlands webbplats

Uppsala

Införda vårdval

Landstinget i Uppsala län

Barnhälsovård
Gynekologi
Kataraktoperationer
Ljusbehandling (psoriasis)
Medicinsk fotvård för patienter med diabetes
Mödrahälsovård
Primär hörselrehabilitering
Psykoterapi
Särskilt Läkarutlåtande
Tandreglering för barn och ungdomar
Teambaserade Medicinska Utredningar
Vaccination
Vårdcentraler inkl. rehab
Ögonbottenfotografering (diabetes)
Ögonsjukvård
Öron-, näs-, och halssjukvård

Under utredning
Neurologi inom öppenvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget i Uppsala läns webbplats.

Värmland

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV, MVH och medicinsk fotvård
 • Fysioterapi

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget i Värmlands hemsida

Västerbotten

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV, MVH, rehab och medicinsk fotvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Västerbottens läns landstings hemsida

Västernorrland

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV, MVH, rehabilitering och medicinsk fotvård

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget Västernorrlands webbplats

Västmanland

Införda vårdval

Vårdcentraler inklusive BHV, MHV, rehab (delvis)
Fotvård
Artrosskola (LOV-liknande upphandling med fast pris)

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Landstinget Västmanlands webbplats

Västra Götaland

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV och medicinsk fotvård
 • Rehab

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Västra Götalandsregionens webbplats

Örebro

Införda vårdval

 • Vårdcentraler inklusive BHV, MHV och rehabilitering (delvis)
 • Psykoterapi

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss. Läs mer om vårdvalet på Örebro läns landstings webbplats

Östergötland

Införda vårdval

Vårdcentraler inklusive BHV, rehab (delvis) och medicinsk fotvård
HPV-vaccination
Obesitaskirurgi
Hörselhjälpmedel

Kommande vårdval 

Psykiatrisk öppenvård för vuxna (från 2016) 

Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter med kommande vårdval tillsammans med oss

Uppdaterad 27 oktober, 2015