Bild: Praktikertjänst

Praktikertjänsts unika koncept

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Vårt koncept är unikt då du som är aktieägare hos oss också är verksamhetsansvarig på någon av våra mottagningar.

Som vårdutövare i Praktikertjänst har du tre roller; 

  • Verksamhetsansvarig
  • Aktieägare
  • Anställd

Vi ger dig

  • Frihet att utveckla en verksamhet och ansvara för att leverera vård av hög kvalitet.
  • Ett finansiellt starkt bolag i ryggen som ger dig tillgång till expertkunskap om bland annat ekonomi och kvalitet.
  • Administrativt stöd från huvudkontoret, så att du kan fokusera på dem som är viktigast - patienterna.

Läs mer om hur det fungerar att driva en mottagning i Praktikertjänst

Uppdaterad 27 oktober, 2015