Foto: Stefan Tell

Det här är Praktikertjänst

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. I snart 60 år har företaget erbjudit småskalig hälso- och sjukvård nära patienterna.

Praktikertjänsts unika affärsmodell innebär att företagets 1 900 aktieägare själva arbetar i verksamheterna som läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder och dietister i koncernen.

Den verksamhetsansvarige leder och driver mottagningen. Hen har det odontologiska och medicinska ansvaret, och ansvarar för ekonomi, medarbetare och verksamhetsutveckling. 

Vårdgivare

Praktikertjänst AB är vårdgivare. Kontoret i Stockholm stöttar vårdutövarna i administration, kvalitetsstöd och rådgivning. 

Praktikertjänsts affärsområden

Praktikertjänst är indelat i två affärsområden;

  • Tandvård
  • Hälso- och sjukvård

 

Uppdaterad 21 oktober, 2015