Praktikertjänst i korthet

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik då våra aktieägare också är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet.

Praktikertjänstkoncernen

Antal aktieägare: 1 900
Antal medarbetare i koncernen: 9 269
Koncernens omsättning: 9 971 miljoner kr
Koncernens resultat: 499 miljoner kr

Affärsområde Tandvård

  • 1 170 verksamhetsansvariga
  • 3 260 övriga medarbetare
  • 47 procent av koncernens omsättning

Affärsområde Hälso- och sjukvård

  • 670 verksamhetsansvariga
  • 16 dotterbolag
  • 3 820 övriga medarbetare
  • 53 procent av koncernens omsättning

Uppdaterad 9 april, 2015