Praktikertjänst i korthet

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik då våra aktieägare också är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet.

Praktikertjänstkoncernen

Antal aktieägare: 1 800
Antal medarbetare i koncernen: 9 180
Koncernens omsättning: 10,6 miljarder kr
Koncernens resultat: 623 miljoner kr

Affärsområde Tandvård

  • 977 verksamhetsansvariga
  • 3 786 övriga medarbetare
  • 41 procent av koncernens omsättning

Affärsområde Hälso- och sjukvård

  • 590 verksamhetsansvariga
  • 15 dotterbolag
  • 5 000 övriga medarbetare
  • 59 procent av koncernens omsättning