Foto: Stefan Tell

Vår affärsidé och vision

Affärsidé

Vi ger patienten bästa omhändertagande genom att i samverkan driva och utveckla en småskalig och nära tandvård, hälso-och sjukvård och omsorg.

Yrkesskicklighet, erfarenhet och en god entreprenörsanda gör att patienten, medarbetaren och kunden känner förtroende och trygghet. Aktieägarna arbetar själva med vård i företaget.

Praktikertjänsts värdeord

Omtanke

I snart 60 år har Praktikertjänst jobbat för att göra något bra ännu bättre. Vi jobbar för att utveckla vårdsverige för så väl patienter och medarbetare, som samhället i stort. Detta har visat sig genom branschens lägsta sjukfrånvaro och Sveriges nöjdaste patienter.

Nytanke

Entreprenörsandan ger engagemang och drivkraft att utveckla vår verksamhet och skapar värde för våra patienter. Vi strävar ständigt efter förbättringar.

Professionalism

Vi vill skapa ett så stort värde som möjligt för patienten genom frihet och eget ansvar.

Vår vision om att bli Sveriges mest attraktiva vårdföretag kan vi uppnå genom en tydlig framtidstro där vi fortsätter behålla Sveriges nöjdaste patienter och strävar efter att rekrytera nya, framgångsrika praktike

Uppdaterad 25 februari, 2015