Historik

Praktikertjänst har lång erfarenhet av privat vård och omsorg. 2015 firade vi 55 år. En viktig del av Praktikertjänsts framgång är att grunden är densamma nu som 1960.

Mer vård och mindre administration

Det hela startade redan 1960. Några privatpraktiserande läkare inom olika specialiteter kände att de ville arbeta tillsammans, och framförallt, arbeta mer med vård och mindre med administration. De bildade då ett fristående samägt företag, Läkartjänst AB, som fick ta hand om allt pappersarbete.

Företaget utvecklades snabbt till att omfatta flera läkare, men också läkarhus och gruppläkarmottagningar. Några år senare bildade ett antal tandläkare ett systerbolag med samma upplägg, Tandläkartjänst AB (1966) och därefter kom Sjukgymnasttjänst AB (1970) samt tandteknikernas bolag Delabgruppen (1976). 

Praktikertjänst bildades 1977

1977 slogs Läkartjänst, Tandläkartjänst, Sjukgymnasttjänst och Delabgruppen samman till Praktikertjänst AB.

Flera yrkeskategorier har tillkommit

Senare har flera yrkeskategorier inom vårdsektorn tillkommit, som till exempel sjukgymnaster/fysioterapeuter, tandhygienister, barnmorskor och psykoanalytiker/terapeuter. I dag har verksamheten vuxit till Sveriges största när det gäller privat entreprenörsdriven vård - och innefattar allt från tandteknik till akutsjukvård och rehabilitering.

Praktikertjänsts dotterbolag

Under åren har koncernen vuxit och idag har Praktikertjänst ett femtontal dotterbolag.

Uppdaterad 25 februari, 2015