Praktikertjänstkoncernen

Skissen föreställer Praktikertjänsts organisation med respektive affärsområdes- eller stabschef.

Dotterbolag

I Praktikertjänstkoncernen ingår också en tjugotal dotterbolag.

Läs mer om Praktikertjänsts dotterbolag

Uppdaterad 13 februari, 2015