Forskning och utveckling

Varje år delar Praktikertjänst ut ett Forsknings- och Utvecklingsbidrag för att stimulera innovativt arbete som kan få betydelse för verksamheten. Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och få FoU-bidrag.

Det finns flera aktiva forsknings- och utvecklingsprojekt inom Praktikertjänst och många av företagets medarbetare forskar. Alla anställda i Praktikertjänst har möjlighet att söka och få Forsknings- och utvecklingsbidrag (FoU-bidrag). 2015 är anslaget 500 000 kronor.

En av dem som tilldelades bidraget 2014 är Lena Lönnberg, som forskar om utfallet av en livsstilsmottagning på vårdcentral. Läs en intervju med Lena och om hennes forskning.

FoU-nämnden tillämpar de kriterier som gäller när andra forskningsanslag fördelas, till exempel vid fakulteterna och Medicinska forskningsrådet. Hänsyn tas dock till den betydelse som projekten kan ha för Praktikertjänsts kliniska, praktiska och administrativa verksamhet. Nämndens beslut kan inte överklagas. 

Praktikertjänsts FoU-nämnd

FoU-nämnden tillsätts av Praktikertjänst AB:s styrelse. Den har till uppgift att fördela forsknings- och utvecklingsstöden. 

Ordförande

Anders Jonsson, tandläkare 

Ledamöter

Dr Harald Almström, Med Dr, Läkare, Stocksund
Thomas Anderson, Med Dr, Läkare, Helsingborg
John Danin, Med Dr Tandläkare, Stockholm
Gunnar Johannsen, Med Dr, Tandläkare, Danderyd

Adjungerade

Ann-Chriztine Ericsson, chef Affärsområde Tandvård
Erik Strand, VD och koncernchef, Praktikertjänst

Uppdaterad 29 juni, 2015