FoU-bidrag 2014

Praktikertjänst delar varje år ut ett bidrag för forskning och utveckling till medarbetare inom koncernen som bedriver olika forskningsprojekt.

Medicin

Emelie Butler Forslund

Forskar om fall hos personer med ryggmärsskada  - incidens, fallskador och bidragande orsaker.

Aurelija Dubicke

Forskar om psykisk ohälsa hos kvinnor som söker primärvård. 

Malin Frisk

Forskar om giltigheten av ett patientrapporterat utvärderingsprotokoll. 

Maaike Giezeman

Forskar om följsamheten till riktlinjer vid diagnosticering, behandling och uppföljning av patienter med kronisk hjärtsvikt

Magnus Lundberg

Forskar om risken för artros efter skador på främre korsbandet. En uppföljning efter 45 år.

Lena Lönnberg

Forskar om utfallet av en livsstilsmottagning på vårdcentral. Läs en intervju med Lena och om hennes forskning.

Irina Manouilenko

Forskar om sjukdomsbild, behandlingsföljsamhet och arbetsförmåga hos patienter i psykos, från en mångkulturell population.

Tandvård

Tord Berglundh

Forskar om behandling vid Peri-implantit, (inflammation som i mjukvävnaden runt tandimplantaten och omgivande benvävnad förloras).

Gustav Borg

Forskar om en modern teknik med keramiska implantatpelare.

Anders Ekfeldt

Forskar om implantatpelare i keram och hur dessa ter sig under tio år.

Annsofi Johannsen

Forskar om ifall diod-, laser- och PAD-behandling är mer eller lika effektiv som konventionell kirurgisk behandling vid Peri-implantit (inflammation som i mjukvävnaden runt tandimplantaten och omgivande benvävnad förloras). 

Niklas Nordahl

Forskar om skillnader mellan olika typer av helkeramiska kronor. 

Lars Rasmusson

Forskar om vävnadsreaktioner vid kontakt med nano-ytor.

Uppdaterad 25 november, 2014