Foto: Jenny Sandberg

Positiva resultat för livsstilsmottagning

Lena Lönnberg, som varit inom Praktikertjänst sedan 1996, har fått forsknings- och utvecklingsbidrag för sin utvärdering om hur Citypraktiken i Västerås arbetat med livsstilsförbättring. Studien visar att det fokuserade arbetet med livsstilsåtgärder har gett positiva resultat.

Lena arbetar som legitimerad fysioterapeut på en Praktikertjänstmottagning i Citypraktikens i Västerås. 50 år gammal och gift med Ingemar, med tre barn har hon alltid vurmat för fysisk aktivitet i olika former. 

- Att just främja och förstärka fysisk aktivitet har alltid varit en naturlig del av mitt dagliga arbete som fysioterapeut. Det är verkligen en fantastisk "medicin" som har en positiv inverkan på de flesta sjukdomstillstånd, allt från depression, artros, typ 2-diabetes och högt blodtryck.

På hennes arbetsplats Citypraktiken startades 2009 en livsstilsmottagning med syftet att ge främst patienter med nydebuterad typ 2-diabetes, graviditetsdiabetes, nedsatt glukostolerans eller högt blodtryck en mer sammanhållen behandling, med fokus på livsstilsfaktorer. Idag är mottagningen en integrerad del av familjeläkarmottagningen och har firat 5 års-jubileum.

Forskat om livsstilsmottagningen

I linje med detta har Lena Lönnberg valt att forska om och utvärdera hur livsstilsmottagningen och dess arbete har fungerat på Citypraktiken.

Kontakten med livsstilsmottagningen inleds med att patienter med nydebuterad typ 2-diabetes eller högt blodtryck erbjuds att delta i ett 12 månader långt program där hen träffar en distriktssköterska med vidareutbildning inom metabola sjukdomar och diabetes, vid sammanlagt fem tillfällen. Fokus vid träffarna är att identifiera vilken/vilka levnadsvanor patienten behöver förändra.

Samtliga fem levnadsvanor (fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och stress/sömn) diskuteras vid dessa möten. Inför första och sista träffen med distriktssköterska får patienten lämna blodprover, utföra ett enklare konditionstest och fylla i en enkät angående tidigare nämnda levnadsvanor. Redan från start har samtliga variabler registrerats i en datafil, som vid det här laget börjar bli ganska omfattande.

- Till dags datum har cirka 480 patienter "skrivits in" på livsstilsmottagningen, vilket är oerhört kul. Intresset för att arbeta med levnadsvanor har ökat dramatiskt de senaste åren och nya livsstilsmottagningar har startats på flera håll i landet. Behovet av att vetenskapligt utvärdera effekten av sådan behandling får anses som stort, säger Lena Lönnberg.

Livstilsmottagningen har gett positiva resultat

Resultaten av Lenas studie om arbetet med livsstilsmottagningen visade att samtliga faktorer påverkades i positiv riktning. För det arbetet belönades hon för Praktikertjänsts Forskings- och utvecklingsbidrag. 

- Resultaten var självklart glädjande. Ett bevis på att vården måste jobba med livsstilsarbete hos patienterna. I och med FoU-bidraget kommer jag att kunna fortsätta utvärderingen av livsstilsmottagningens arbete och dess effekter på patienter med så kallat metabolt syndrom, det vill säga den patientgrupp som har störst risk att drabbas av framtida hjärt-kärlsjukdomar. Vi behöver även i fortsättningen kunna visa "svart på vitt" att arbete med levnadsvanor lönar sig, både för individen och för samhället i stort, avslutar hon.

Uppdaterad 16 februari, 2015