FoU-bidrag 2015

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare för 2015.

Namn Projekt
Lisa Bergmark Utveckling av en komplex intervention för återgång till arbete efter ryggmärgsskada
   
Lena Lönnberg Livsstilsmottagning på vårdcentral - en implementationssstudie
   
Irene Manouilenko Biologiska markörer och neurofysiologiska metoder i psykiatrisk diagnostik
   
Emelie Butler Forslund Fall hos personer med ryggmärgsskada- incidens, fallskador och bidragnde orsaker
   
Tord Berglundh Peri-implantit - prevalens, patogenes och behandling
   
Maria Skalsky Jarkander

Förekomst av dental erosion och koppling till livsstil i en grupp
15- & 17åringar i Stockholms län 

   
   

Uppdaterad 27 oktober, 2015