Kontakta Praktikertjänst

För avbokning/bokning av tid hänvisar vi dig direkt till den mottagning du ska besöka.

Våra mottagningar

Praktikertjänst driver mottagningar inom tandvård och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Har du frågor som rör bokning eller avbokning av mottagningsbesök ber vi dig att ta kontakt med den mottagning du ska besöka.

Sök bland våra mottagningar

Skicka en fråga till Praktikertjänst AB

Journalförfrågningar

Har du varit patient på en av våra mottagningar som upphört och söker efter din journal?

Praktikertjänst AB ansvarar för att din journal omhändertas när någon av våra mottagningar upphör. Du som patient vänder dig till oss för att begära ut dina journaler och måste själv skicka en förfrågan och hämta ut dina handlingar. 

Journalen skickas iväg rekommenderat med mottagningsbevis, och måste hämtas ut av adressaten.

Som ny vårdgivare kan du också beställa journal, men då måste du ha patientens skriftliga medgivande.

Ladda ner blankett för journalförfrågningar till patient

Ladda ner blankett för journalförfrågningar till ny vårdgivare

Journalförfrågningen ska vara skriftlig och undertecknad av patienten. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten.

Förfrågan skickas till följande adress:

Praktikertjänst AB
Dokument- och arkivservice
103 55 Stockholm

Om du inte är nöjd med ditt vårdbesök

Som patient kan du alltid framföra klagomål och synpunkter på den vård du fått. Synpunkter eller klagomål hänvisas i första hand den verksamhet som utfört behandlingen eller undersökningen. Du kan också vända dig till den som är verksamhetsansvarig på mottagningen.

Verksamheten måste alltid utreda vad som hänt. De ansvarar också för att tala om för dig vilka åtgärder de kommer att vidta för att förhindra liknande situationer i framtiden. 

Vill du ha råd och information kring dina rättigheter som patient, eller om du känner dig illa bemött inom vården, kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en fristående, opartisk instans som finns i varje landsting/region. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ansvarar för att pröva patientklagomål. Till IVO kan du som patient vända dig för att få prövat om sjukvårdspersonal gjort fel.

Om du inte är nöjd med ditt tandvårdsbesök

Kontakta i första hand din tandläkare om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling.

Praktikertjänst har också en reklamationsnämnd som du kan vända dig till. Reklamationsnämndens uppgift är att lösa tvister mellan Praktikertjänsts tandläkare och patient. Praktikertjänsts reklamationsnämnd (PRN), tfn 010-128 36 00.

Du kan också kontakta vårdgivaren, Praktikertjänst AB, och förmedla dina synpunkter till synpunkter@ptj.se.

Huvudkontoret

Telefon

010-128 00 00 (växel)

Besöksadress

Adolf Fredriks Kyrkogata 9, Stockholm

Postadress

Praktikertjänst AB, 103 55 Stockholm

Skicka en fråga till Praktikertjänst AB

Fakturaadress

Alla fakturor skickas till:

Praktikertjänst AB
FE10115
838 78  FRÖSÖN

Kostnadsställenummer/resultatenhetsnummer ska alltid anges som referens på fakturan.

För elektroniska fakturalösningar, vänligen kontakta oss på fakturaservice@ptj.se.

Arbeta hos oss

Lediga tjänster inom Praktikertjänst

Se alla lediga tjänster 

Är du intresserad av att bli verksamhetsansvarig aktieägare i Praktikertjänst?

Läs mer om att bli en av oss

Praktikertjänsts intranät för medarbetare

Logga in på Praktikertjänsts intranät Insikt

Hur är det att arbeta hos oss?

Läs medarbetarnas inlägg i Praktikertjänstbloggen

Lönefrågor

Du som är anställd i Praktikertjänst hittar personalrelaterad information på Praktikertjänsts intranät Insikt.

Du kan också kontakta Praktikerservice, tfn 010-128 44 00. 
Öppettider: måndag till torsdag 7.30.00-17.00, fredag 7.30.00-15.00.

Uppdaterad 2 mars, 2015