Styrelse i Praktikertjänst AB

 • Namn
  Anders Lindh
  Befattning
  Vice ordförande
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Per Matses
  Befattning
  Styrelseledamot
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Marianne Dicander Alexandersson
  Befattning
  Styrelseledamot
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Mikael Lundborg
  Befattning
  Styrelseledamot
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Charlotte Dahllöf
  Befattning
  Styrelseledamot
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Nils-Eric Vallo
  Befattning
  Arbetstagarrepresentant
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Charlotta Wållgren
  Befattning
  Arbetstagarrepresentant, suppleant
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Jay Lewis
  Befattning
  Adjungerad styrelseledamot
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information
 • Namn
  Tommy Borg
  Befattning
  Adjungerad styrelseledamot
  Telefon
  E-post
  Mer information
  Mer information