Praktikertjänst N.Ä.R.A. tar över Dalengeriatriken i Enskede

Den 1 november tog Praktikertjänst N.Ä.R.A. över driften av Dalengeriatriken i Enskede i södra Stockholm. Genom det nya uppdraget får fler patienter ta del av Praktikertjänst N.Ä.R.A.s vårdkoncept när antalet vårdtillfällen ökar med cirka 6 000. Sedan tidigare driver Praktikertjänst N.Ä.R.A. Handengeriatriken i Haninge och Löwetgeriatriken i Upplands Väsby.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. bedriver verksamhet inom närsjukvård, äldresjukvård, rehabilitering och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Sedan 2009 driver bolaget Handengeriatriken i Haninge och sedan 2013 Löwetgeriatriken i Upplands Väsby. Den 1 november togs driften av de geriatriska avdelningarna på Dalens sjukhus över från Capio Geriatrik Dalen, efter att Praktikertjänst N.Ä.R.A. vunnit Stockholms läns landstings upphandling.

- Det är glädjande att nu få förmånen att ta över driften av Dalengeriatriken. Vi välkomnar alla nya medarbetare hos oss och ser fram emot att utveckla vården tillsammans. Nu kommer fler patienter att få ta del av vårt vårdkoncept som präglas av tillgänglighet, ansvar, respekt, kompetens och omtanke, säger Maria Holmberg, vd på Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Det utökade uppdraget innebär att Praktikertjänst N.Ä.R.A. ökar med 158 vårdplatser och cirka 6 000 vårdtillfällen. Det utökade förtroendet ger Praktikertjänst N.Ä.R.A. nya möjligheter att fortsätta utveckla vården enligt framtidens hälso- och sjukvårdsplan med fokus på geriatrik och avancerad hemsjukvård.

- I vårt anbud har vi fokuserat på kvalitet och verksamhetsutveckling. Vi strävar mot ett ökat direktintag, trygga hemgångar genom samverkan med ASIH och kommuner samt använder digitala verktyg för ökad delaktighet och patientsäkerhet. Genom detta medverkar vi aktivt i framtidens hälso- och sjukvårdsplan med förbättrings- och utvecklingsprojekt, säger Maria Holmberg och fortsätter:

- Att ta över en så pass stor verksamhet som Dalengeriatriken är förstås en spännande utmaning, men med den erfarenhet som vi idag har, både inom Praktikertjänst N.Ä.R.A, och inom koncernen, har vi alla förutsättningar att klara av det.

Avtalet gäller perioden 1 november 2018 till och med 31 oktober 2020 och kan förlängas en eller två gånger, med sammanlagt två år.

Tillbaka till Pressrum