Rehab Station Stockholm dubbelt prisade av Solna stad

Rehab Station Stockholm har av Solna stad tilldelats årets Stadsmiljöpris för den ombyggnation av verksamheten som genomförts och som invigdes hösten 2017. Rehab Station Stockholm har av Solna stad också fått utmärkelsen Årets CSR-pris.

Det var i november förra året som Rehab Station Stockholm – ett dotterbolag i Praktikertjänstkoncernen – invigde ett nytt rehabcenter på cirka 7 000 kvadratmeter med 50 specialanpassade slutenvårdsrum i Frösundavik, strax utanför Stockholm city. De nya lokalerna ritades av Link arkitektur och utformades med hjälp av både patienter och medarbetare som själva är rullstolsanvändare.

- Det känns fantastiskt roligt att Solna stad uppmärksammar vårt arbete. Vi har lagt mycket tid och energi på att utforma byggnaden och lokalerna för att både bevara och utveckla byggnadens och områdets karaktär, säger Jenny Persson, vd, Praktikertjänst Fastigheter.

- Priset är verkligen otroligt roligt. Det här arbetet har varit en laginsats där vi tagit hjälp av såväl patienter och medarbetare som antikvarier och andra specialister. Verksamheten i de nya lokalerna har varit igång ett drygt år och arbetet flyter på, säger Jonas Sköldberg, vd, Rehab Station Stockholm.

I motiveringen bakom Stadsmiljöpriset framgår att:

”De nya byggnaderna har ett stramt formspråk med tegelbeklädda fasader och låglutande tak som skapar en harmonisk dialog mellan en äldre kulturhistorisk bebyggelse och nybyggda delar. Tilläggen är tydligt avskiljbara som representanter från olika tider.”

Samt att:

”Den nya bebyggelsen har lyckats med att skapa en lågmäld och vacker ny årsring i Frösundavik.”

I slutet av november meddelade också Solna stad att Rehab Station Stockholm tilldelats Årets CSR-pris, en utmärkelse som delades med BBS Möbler. Juryn slog i motiveringen fast att:

”De båda socialt ansvarstagande Solnaföretagen belönades för sin positiva inställning till att ta emot sommarjobbare, personer i praktik och för att ha anställt arbetssökande solnabor.”

- Vi vill gärna försöka ta ansvar och göra vad vi kan för att personer som kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden får en chans, säger Jonas Sköldberg.

Övriga nominerade till Stadsmiljöpriset var Roche i Ingentingområdet, AIX arkitekter, och Elite Hotel Carolina Tower i Hagastaden, Reflex arkitekter.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Magni, presschef, Praktikertjänst, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@ptj.se

Tillbaka till Pressrum