Pressrum

Praktikertjänst Röntgen tilldelas 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens i vården

Pressmeddelande Praktikertjänst Röntgen har tillsammans med företagen Annotell och Sectra tilldelats 2,1 MSEK av Vinnova för utveckling av artificiell intelligens, AI, i sjukvården. Medlen ska användas för att utveckla en lösning för att effektivt samla in träningsdata inom bilddiagnostik, något som på sikt kan sänka kostnader och höja kvaliteten inom medicinsk radiologi.

Debattartikel i Dagens Samhälle – inför bastjänstgöring i tandvården

Nyhet Praktikertjänst föreslår i en debattartikel i Dagens Samhälle att det bör införas bastjänstgöring i tandvården. Bakgrunden är att tandvården står inför stora utmaningar där färre och mindre erfarna tandläkare kommer att tvingas ta hand om en större, äldre och mer tandvårdskrävande befolkning. Risken är därför att köerna till tandläkare växer samtidigt som kvaliteten och ojämlikheten kan försämras.

21-30 av 200

20 sidor

1 2 3 4 5 ...