Pressrum

Praktikertjänst får fortsatt höga betyg i Nationell patientenkät för primärvård

Pressmeddelande Precis som tidigare år presterar Praktikertjänsts vårdcentraler mycket bra när SKL mäter patientnöjdhet i Nationell patientenkät för primärvård. Hela 14 vårdcentraler i Praktikertjänsts regi kvalar in på topp 100 och Praktikertjänst överträffar rikssnittet i samtliga sju dimensioner som mäts. Störst skillnad är det inom kategorierna helhetsintryck och kontinuitet/koordinering.

41-50 av 200

20 sidor

1 2 3 4 5 ...