Socialt ansvarstagande

Praktikertjänsts verksamhet innebär i sig ett socialt ansvarstagande - i över femtio år har vi tillhandahållit tandvård och hälso- och sjukvård över hela landet. Vår koncern spelar en betydande roll i det svenska samhället och det är naturligt för oss att ta ansvar.

Ekonomiskt ansvar

Praktikertjänst tar ansvar för att bedriva en ekonomiskt sund och långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi verkar i. Vi följer lagar och förordningar som är tillämpliga på våra verksamheter och direktiv och rekommendationer som sjukvårdshuvudmän ställer på verksamheten.

Vi accepterar inte begränsande åtgärder som snedvrider konkurrens och hindrar en sund ekonomisk utveckling.

Samhällsansvar

Vi ser vårt ansvar utifrån hela vårdkedjan; relation till patienter, kunder, beställare, medarbetare, aktieägare, leverantörer, övriga affärspartner och samhället i stort. 

Praktikertjänst erbjuder attraktiva och effektiva arbetsplatser i en trygg, säker och sund arbetsmiljö. Vi accepterar inte någon form av diskriminering på grund av religion, etniskt ursprung, hudfärg, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas som särskiljande. Vi accepterar inte barnarbete. Praktikertjänst respekterar Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter.

Inom samhällsansvar bedriver Praktiekrtjänst ett aktivt arbete i integration och har hårda krav i inköpsprocesser. Praktikertjänst ger också riktade stöd till Rädda Barnen, Operation Smile, Läkare utan gränser och andra organisationer som verkar i linje med vårt sociala ansvarstagande.

Miljöansvar

Praktikertjänsts mål är att i samtliga verksamheter ska följa rutiner och använda produkter som minskar skador på miljö och hälsa.

Tillsammans med leverantörer, kunder och beställare arbetar vi för en hållbar utveckling i enlighet med fastställda miljöpolitiska program och miljömål. Vi strävar efter att minska energi- och resursförbrukning, transporter, miljöbelastande produkter och avfall. Kemikalier och läkemedel hanteras säkert och utsläpp i luft och vatten minimeras.

Grön tandvård

Våra mottagningar inom tandvård som vill arbeta extra för miljön och bidra till en hållbar utveckling kan miljödiplomeras genom konceptet Grön Tandvård. 

Uppdaterad 30 mars, 2015