Hållbar tandvård

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Sedan den 1 juli 2018 är det i hela EU förbjudet att använda amalgam på barn, gravida och ammande. Krav på amalgamavskiljare har också införts. EU aviserar ett totalförbud längre fram. EU:s nya bestämmelser medför inte någon ändring av det mer heltäckande svenska förbudet.

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Genom projektet tar vi vårt ansvar för ett hållbart samhälle.

Projektet är ett bidrag till det Nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt till FN:s Globala utvecklingsmål, Agenda 2030, Mål 6 Rent vatten och sanitet.

Läs mer under Om projektet.


Aktuellt inom projektet
Projektet har tagit fram ett förslag på vägledning för rutiner i syfte att minimera utsläppet av kvicksilver från tandvårdsmottagningar i Sverige. Förhoppningen är att vägledningen ska inspirera och vara ett stöd i andra länders arbete med att ta fram riktlinjer. 

En enkät för att inventera arbetet med hanteringen av amalgam och kvicksilverhaltigt avfall inom tandvården i EU-länder utanför Sverige har skickats ut, du når enkäten här.En annan del i projektet är att utveckla effektivare saneringsmetoder. Praktikertjänst har efter 27 saneringar inom projektet samlat upp nästan 14 kg rent kvicksilver. Mängden insamlat kvicksilver från saneringar varierar, från ca 50 gram till cirka 2,3 kilo.  Diagram över insamlat kvicksilver.

Fler saneringar kommer att göras under 2018 och i början av 2019. 

 

Just nu pågår framtagandet av en vägledning för kvicksilverkontroll inom tandvården. För att få synpunkter på innehållet hålls dialogmöten med tandvårdsaktörer, miljöinspektörer och dentaltekniker.

Uppdaterad 16 januari, 2017