Foto: Freddy Persson

Miljö

För Praktikertjänst är det självklart att arbeta hållbart och ha en låg miljöbelastning.

För att göra det så enkelt som möjligt för medarbetare har Praktikertjänsts interna experter tolkat lagstiftningen. Deras tolkning har sedan konkretiserats i olika rutiner för respektive verksamhet. 

Miljöarbetet styrs i grunden av Praktikertjänsts miljöpolicy och interna riktlinjer. Koncernen tar också hänsyn till nationella och regionala miljömål.

Uppdaterad 29 juni, 2015