Grön Tandvård™

För de mottagningar som vill arbeta lite extra för miljön och bidra till en hållbar utveckling har Praktikertjänst tagit fram konceptet Grön Tandvård™.

Inom ramen för Grön Tandvård™ kan våra tandvårdsmottagningar miljödiplomera sig. Det innebär bland annat att verksamheten utöver att uppfylla lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet:

  • arbetar med förebyggande tandvård för att minimera användningen av miljöbelastande produkter
  • har väl utformade rutiner för hantering av kemikalier, läkemedel, avfall och material samt för energianvändning så att belastningen på miljön minimeras
  • engagerar alla medarbetare i miljöarbetet
  • ställer miljökrav i kontakter med leverantörer
  • arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Miljödiplomeringen gäller i tre år och förutsätter att verksamheten därefter har ett aktivt miljöarbete. En kvalitetstandläkare inom Praktikertjänst med inriktning på miljöfrågor har gått igenom verksamhetens miljöarbete och granskat att kraven för diplomeringen uppfylls.

Diplomeringen har utvecklats i samarbete med expertis i universitet och näringsliv.

Uppdaterad 27 mars, 2014