Integration i praktiken

Praktikertjänsts värdegrund betonar att visa respekt, värme, lyhördhet och serviceanda i alla möten. Med grund i de konventioner som finns kring mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande arbetar Praktikertjänst för att implementera dessa principer i praktiken.

Integration i praktiken

Praktikertjänsts utbildningsprogram Integration i praktiken initierades under 2012 och är en del i detta arbete. Det bidrar till att Praktikertjänst är en attraktiv partner för den som vill verka på en arbetsplats där den kulturella kontexten är en möjlighet till utveckling.

Integration i praktiken fokuserar på socialt ansvarstagande och ska underlätta integration och skapa en bättre kommunikation kollegor emellan, men också i mötet med patienter. Inom ramen för Integration i praktiken hålls seminarier unikt utformade för att passa Praktikertjänst. 

Uppdaterad 30 mars, 2015