Bli verksamhetsansvarig aktieägare

Grunden i Praktikertjänsts unika affärsmodell utgörs av småskalig vård kombinerad med centraliserad administration och finansiell stabilitet.

Eftersom den som är ansvarig för mottagningen även är både aktieägare och anställd i Praktikertjänst säkrar det hög kvalitet och kontinuitet. Kombinerat med den finansiella stabiliteten skapar detta utrymme för utveckling och egna initiativ.

Arbetet på våra mottagningar drivs med stort personligt engagemang, utvecklingsanda och fokus på kvalitet.

Idén är enkel – mer vård, mindre administration.

Uppdaterad 26 februari, 2015