Bli verksamhetsansvarig aktieägare

Grunden i Praktikertjänsts unika affärsmodell är mer tid för vård, mindre tid på administration.

Som verksamhetsansvarig aktieägare är du anställd i företaget, vilket ger dig både trygghet och utrymme för utveckling och egna initiativ.

Den centraliserade administrationen och den finansiella stabiliteten gör att du kan fokusera på vården, mottagningen och medarbetarna. 

Bara den som utövar vård med yrkeslegitimation kan bli aktieägare i Praktikertjänst. Det innebär att företagets aktieägare består av 1 900 tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. 

Uppdaterad 29 juni, 2015