Frågor och svar om våra kurser

Vad händer om en kurs blir inställd?

En kurs kan bli inställd på grund av att för få anmäler sig eller att föreläsaren blir sjuk. Ingen debitering sker om en kurs blir inställd.

Vi reserverar oss dock för eventuella merkostnader som förorsakas av händelser utanför vår kontroll.

Vad gäller vid återbud?

En administrationsavgift på 1 000 kronor (vid utlandskurs 2 000 kronor) debiteras alltid vid återbud. Hela kursavgiften debiteras vid återbud som lämnas senare än det datum som står i bekräftelsebrevet du får efter din anmälan. Hela kursavgiften samt eventuella kostnader för rese-/logipaket debiteras om du uteblir från kursen. 

Mat och logi?

Kostnader för mat och logi tillkommer om inget annat anges.

Får jag kursintyg efter kursen?

Självklart. Alla som fullföljt kursen får kursintyg.

Hur debiteras kursavgiften?

För Praktikertjänstanställda interndebiteras kursavgiften inom Praktikertjänst AB. 

Moms tillkommer för tandvårdspersonal utanför Praktikertjänst AB. Avgiften faktureras i anslutning till kursen.

Ange fakturaadress samt organisationsnummer på anmälan. 

Uppdaterad 25 september, 2018