Valfrihet inom vården

Vårdval/hälsoval innebär att du själv kan välja vilken vårdcentral/ husläkarmottagning du vill tillhöra.

Du kan välja fritt inom ditt landsting eller region. I vissa landsting/regioner kan du även välja husläkare för en fast läkarkontakt.

Du som är förälder kan välja barnavårdscentral för dina barn.

Så väljer du en mottagning inom Praktikertjänst

Praktikertjänsts mottagningar finns i hela Sverige. Hur vårdvalet/hälsovalet är organiserat ser olika ut i de olika landstingen/regionerna.

Kontakta den mottagning du vill tillhöra för mer information om hur du går tillväga för att lista dig och din familj.

Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du lista dig via webben.

Uppdaterad 11 februari, 2015