Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom viss tid. Vårdgarantin innefattar all planerad vård, även den specialiserade vården, som beslutats av läkare.

Vårdgarantin innefattar inte utredningar, som till exempel röntgen. Akut vård ska ges omgående.

Den nationella vårdgarantin

Den nationella vårdgarantin innebär att:

  • du ska få kontakt med vårdcentral/husläkarmottagning samma dag.
  • du vid behov ska få en tid hos läkare inom 7 dagar.
  • du ska få komma till den specialiserade vården inom 90 dagar efter det att remiss utfärdats av din läkare.
  • behandlingen inom den specialiserade vården ska inledas inom 90 dagar.

Uppdaterad 11 februari, 2015