Möt våra patienter

Möt Joakim, en av våra rehabinstruktörer på Rehab Station som berättar om vikten av förebilder när livet tar en ny vändning.

Rehab Station bedriver rehabilitering av hög standard i en stimulerande och kreativ miljö. Rehabiliteringen bygger på integrerade medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser. Målet är att våra deltagare ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse. Verksamheten grundas på engagemang, kompetens och nytänkande.

Sedan 1987 har vi utvecklat ett eget koncept, där förebilder är ett viktigt inslag i rehabiliteringen. En aktiv och levande miljö är en annan framgångsfaktor. Vårt fokus i rehabprogrammen ligger på hälsa och möjligheter.

Rehab Station Stockholm är ett internationellt rehabiliteringscenter och tar emot patienter från hela världen.

Klicka 
här för mer information.

Uppdaterad 28 september, 2016