Vill du spärra delar av din journal?

Du kan spärra delar av din journal för andra vårdgivare eller vårdenheter. Då måste du berätta för vårdpersonalen, vid varje vårdtillfälle, det de behöver veta för att du ska få en god vård.

För att spärra journaluppgifter ska du i första hand vända dig till vårdenheten du fått behandlingen hos. Du kan även kontakta den som är verksamhetsansvarig på mottagningen.

När som helst kan du be vårdpersonalen att ta bort spärren.

I en nödsituation där det råder fara för ditt liv kan spärren tas bort av sjukvården. Då gäller speciella regler och endast de uppgifter som behövs vid vårdtillfället låses upp.

Uppdaterad 11 februari, 2015