Information gällande ”tandläkaren i Västsverige”

De senaste veckorna har det i media rapporterats om en tandläkare i Västsverige som under perioden juli 2007 till och med augusti 2014 varit verksamhetschef på en tandläkarmottagning inom Praktikertjänst. Rapporteringen handlar om felbehandlingar som resulterat i att patienter tagit skada och behövt kompletterande behandlingar.

Den tandvård som utförs av tandläkare i Praktikertjänst är försäkrade för patientskada enligt Patientskadelagen och för garantiarbeten enligt försäkringsvillkor. De patienter som upplevt skador i samband med behandling hos berörd tandläkare uppmanas att kontakta Praktikertjänsts reklamationsnämnd på 010-128 36 00 eller reklamation@ptj.se. Reklamationsnämnden hjälper patienter att söka skadeersättning.

Skadeärenden prövas individuellt och opartiskt av Praktikertjänsts försäkringsbolag If. Försäkringsbolaget utreder om det är en ersättningsbar skada enligt Patientskadelagen eller om det är en garantiskada.

Om skadan bedöms som en ersättningsbar patientskada lämnas ersättning utifrån skadeståndsrättsliga regler. Det innebär bland annat att försäkringen kan betala för nödvändiga och skäliga merkostnader, tandvårdskostnaden och sveda och värk.

Om det är en garantiskada regleras ersättningen enligt försäkringsvillkoret. Det omfattar till exempel kron- och brobehandling.

Övriga besvär som inte omfattas av patientskada eller garantiskada lämnas ingen ersättning för.

En grundförutsättning för all ersättning är att skadan uppkommit under perioden juli 2007 till och med augusti 2014, då tandläkaren var anställd av Praktikertjänst.

Så söker du ersättning

-          Läs först instruktionen nedan. Ladda därefter ner ansökningsblanketten för patientskadeersättning. Det gör du här.

-          Fyll i tandläkarens namn och vilken ort det gäller.

-          Fyll i år och månad när skadan uppstod.

-          Förklara – gärna utförligt – var i munnen, och vilken typ av skada, det är. Ju tydligare information du lämnar, desto snabbare går handläggningen hos försäkringsbolaget.

-          Lämna även gärna uppgifter om du besökt andra tandläkare efter att skadan inträffat.

Uppdaterad 20 december, 2016