Foto: Stefan Tell

Om du inte är nöjd

Tveka inte att ta upp eventuella problem eller om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling. Ta i första hand upp det direkt med din tandläkare.

Om det inte känns bra kan du vända dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd (PRN), vars uppgift är att lösa tvister mellan Praktikertjänsts tandläkare och patient.

Du har också möjlighet att nå vårdgivaren, Praktikertjänst AB, och förmedla dina synpunkter

Uppdaterad 26 mars, 2015