Foto: Operation Smile

Operation Smile

Praktikertjänst har ett samarbete med hjälporganisationen Operation Smile som innebär att våra mottagningar aktivt engagerar sig och sina patienter att bidra till deras verksamhet.

Här i Sverige känns det främmande att barn som föds med läpp- eller gomspalt inte behandlas, men i en stor del av världen är detta ett faktum. Dessa obehandlade barn får problem med att tala och äta. Många hånas, lever ett isolerat och undangömt liv på grund av att deras föräldrar inte har råd med den operation de så väl behöver. Vissa av barnen kanske inte ens överlever – såvida de inte får hjälp. Operation Smile har förändrat livet för många av dessa barn genom att ge dem den operation de behöver för att kunna leva normala liv. En operation tar mindre än en timme, kostar runt 2 400 kronor och kan förändra ett barns liv för alltid.

Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en del av Operation Smile International. Det är en politiskt och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation, vars målsättning är att samla in pengar till den internationella verksamheten och att rekrytera svensk sjukvårdspersonal som volontärer.

Uppdaterad 26 mars, 2015