Foto: Stefan Tell

Referenspris

Ersättningen i tandvårdsstödet utgår från ett referenspris som staten fastställer. Du betalar mellanskillnaden mellan tandläkarens pris och det fastställda referenspriset om det finns ett sådant.

Räkneexempel

För att du lättare ska förstå vad referenspris innebär får du här ta del av ett enklare räkneexempel.

Lisa får en rotfyllning och tre kronor

Lisa har en kindtand som värker och behöver få den rotfylld, dessutom behöver hon få en krona på denna tand och ytterligare två andra. Hon ska därför göra en rotfyllning av en stor kindtand och få tre stycken kronor som kostar 21 120 kronor (4 620 kronor + 16 500 kronor).

Referenspriset för behandlingen är 18 990 kronor. Högkostnadsskyddet är 85 procent av kostnaden som överstiger 15 000 och 50 procent av beloppet mellan 3 000 och 15 000 kronor.

Alltså:
(18 990 - 15 000) x 85 % = 3 391 kronor och

(15 000-3 000) x 50 % = 6 000 kronor.

Lisa får 9 392 kronor i högkostnadsskydd och betalar 11 729 kronor ur egen ficka (21 120 -9 391 kronor).

Uppdaterad 4 mars, 2015