​Glöm inte ditt tandvårdsbidrag

Tack vare det statliga tandvårdsstödet får du varje år ett tandvårdsbidrag. Se till att använda det.

Du som är mellan 20 och 29 år får ett ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget är 300 kr per år (600 kr under två år). Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 29.

30-74 år

Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 74.

Äldre än 75 år

Är du 75 eller äldre blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Källa: Praktikertjänst

Tillbaka till Händelsearkiv