Våra patienter är mest nöjda

För sjunde året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att patienter som besöker tandvårdsmottagningar inom Praktikertjänst är de som är mest nöjda med sin vård.

Tandvård ligger liksom tidigare år i topp när det gäller kundnöjdhet i SKI:s mätningar, med siffran på 81,4 på en skala från 1-100. Återigen toppar Praktikertjänst nöjdhetsindexet med 86,2. Övriga privattandläkare fick 85,3 och Folktandvården 77,3 (se nedan).

Mätningen bygger på telefonintervjuer genomförda under hösten 2014, med totalt cirka 6 000 personer i åldern 18-79 år, som rör de samhällstjänster som omfattas av SKI:s undersökningar.

Betygsskala för kundnöjdhet:

0–60 Missnöjda kunder
60–75 Nöjda kunder
75–100 Mycket nöjda kunder

Tillbaka till Händelsearkiv