Ordlista

Vad är premolarer och incisiver för något? Vad betyder ocklusalt och buckalt? Och vad är det för skillnad på initialkaries och manifestkaries? Lär dig tandläkarens språk så att du kan hänga med i stolen! Här finner du förklaring på de ord som tandvårdspersonalen använder.

ALLA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag.

Smärtstillande preparat.

Bedövning.

Bakteriedödande läkemedel, exempelvis penicillin.

Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln.

Tandytorna mellan tänderna.

Mikroorganismer som finns naturligt i stor mängd. De flesta är nödvändiga och ofarliga.

Läran om tuggsystemet.

Avtagbar skena i hård- eller mjukplast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals.

Ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästs på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.

Termen för tandgnissling och tandpressning.

Se bro.

Den yta av tanden som vetter mot kinden.

Hörntand, tand nummer 3, räknat från mitten av tandraden.

Används för att "klistra fast" broar som inte är avtagbara.

En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och är avtagbar.

Härstammar från ordet dent som betyder tand.

Tandbenet, den något mjukare, inre delen av tanden. Finns under emaljen.

Ta bort tandsten.

Ett utökat mellanrum mellan två intilliggande tänder.

Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand, framifrån sett.

Den hårda, yttre skiktet på tanden.

Läran om rotbehandling.

När en ny tand tränger fram.

Avlägsna karies ur en tand.

Att dra ut en tand.

Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.

Tandläkaren lägger en tunnflytande plast över fårorna, eller groparna, i tandens tuggytor för att utestänga bakterier.

Annat ord för titanskruv.

Naturligt grundämne som bland annat stärker tänderna. Finns i lösning samt som tillsats i till exempel tandkräm, tuggummi och tabletter.

Framtänder.

En sockerart, kolhydrat. Finns främst i frukt.

Lagning, ersättning av förlorad tandsubstans.

Tandköttsinflammation.

Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast som avger fluor.

En sockerart, kolhydrat. Kallas även druvsocker.

Ädelmetall som används till fyllningar, kronor och broar.

Gummiliknande material som används vid rotfyllning.

Dålig andedräkt.

Titanskruvar som opereras in i käkbenet.

Bro som är förankrad i käkbenet. Kallas även för KBF-bro (käkbensförankradbro).

Framtand, tand nummer 1 och 2, räknat från mitten av tandraden.

Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

Första stadiet av karies.

Liten "flaskborste" för rengöring mellan tänderna.

Utrymmet mellan tänderna.

Gammalt namn på en porslinskrona.

Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Läran om kariessjukdomar.

Tandfyllningsmaterial av keramik.

Bakteriedödande medel.

Gummiduk som sätts fast runt tanden vid till exempel en rotbehandling för att hindra att det läcker saliv.

Socker, stärkelse. Finns i till exempel frukt, bröd, potatis, grönsaker, godis och läsk.

Ytlig karies, kritliknande. Se initialkaries.

Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj och dentin. Ordet används också för en konstgjord krona, till exempel guldkrona eller krona i keramik, som används för att bygga upp en skadad tand.

Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Den yta av tanden som vetter mot tungan.

Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

Kväveoxid. Kan användas i lugnande och smärtstillande syfte.

Den yta av tanden som vetter mot angränsande tand, "framåt i munnen".

Barnens första 20 tänder som tappas och byts ut från cirka 4 till 14 års ålder.

Kindtand, "oxeltand", tand nummer 6, 7 och 8, räknat från mitten av tandraden.

Täcker hela munhålan, tandkött, gom och munbotten.

Tandens tuggyta.

Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Operation i munhålan.

Inflammation i benvävnad.

Namn för tandlossningssjukdomar.

Läran om tändernas stödvävnander.

Läran om barntandvård.

De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. Totalt 32 stycken inklusive visdomständer.

Mäter surhetsgraden.

Bakteriebeläggning på tänderna.

Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

Främre kindtand, tand nummer 4 och 5, räknat från mitten av tandraden.

Annat uttryck för mjölktänder. Totalt 20 stycken.

Förebyggande tandvård.

Äggviteämne, finns i kött, fisk, ägg med mera.

Ersättning av kroppsdel på konstgjord väg. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.

Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera.

Den innersta delen av tanden som består av nerver och blodkärl.

Smärtsam inflammation i pulpan.

Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

En spricka i roten.

Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

Socker. Bästa näringen för att bakterierna i munnen ska bilda syra.

Lugnande.

Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Se laminat.

Relationen mellan överkäkständerna och underläppens kurvatur.

Sötningsmedel som inte skadar tänderna.

Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

Bakteriernas angrepp på tanden, när de bryter ner socker till syra.

Samma som dentin, det vill säga den något mjukare delen av tanden som finns innanför emaljytan.

När tänderna gnids mot varandra. Sker när man sover och ofta omedvetet. Se bruxism.

Fickan mellan tandkött och tand, normalt 1-3 millimeter djup.

Vardagligt uttryck för parodontit som är en tandlossningssjukdom orsakad av till exempel bakterier.

Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se bruxism.

Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar som kan finnas över och under tandköttskanten.

Stark rädsla för tandvård.

Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används vid implantat.

En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

Den sista kindtanden, tand nummer 8. Bryter i regel fram vid 18 till 20 års ålder.

Björksocker. Tandvänligt sötningsmedel som inte kan användas av munnens bakterier för syrabildning.

Protein. Finns i kött, fisk, ägg med mera.