Foto: Stefan Tell

Bättre vård för bättre liv

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige.

Våra mottagningar finns över hela landet och kan hjälpa dig genom livets alla skeenden. Hos oss får du ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet. 

Praktikertjänst står för en femtedel av den privata hälso- och sjukvården och en tredjedel av all vuxentandvård i Sverige. När landets patienter själva bedömer hur nöjda de är med sin vårdutövare hamnar flera av Praktikertjänst mottagningar i topp.

Läs mer om kundnöjdhetsundersökningarna.