Kvalitet i vården

För Praktikertjänst är det viktigt att kunna erbjuda dig som patient en god och säker vård. Vi jobbar med ständiga förbättringar, allt för att ge dig bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet. Vi är stolta över de resultat som våra verksamheter uppnår.

Praktikertjänsts långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården vi erbjuder dig. Vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet grundas på regelverken för hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter. 

Uppdaterad 11 februari, 2015