Specialistområden

Här kan du läsa mer om våra olika specialistområden.

Endoskopi

På vår nybyggda endoskopienhet i Sollentuna utför vi endoskopiska undersökningar av magsäck (gastroskopi), tjocktarm (koloskopi) och av tjocktarmens nedre del/ändtarmen (sigmoideiskopi).

När du kommer till oss för undersökning blir du omhändertagen av vårt team bestående av erfarna specialister i gastroenterologi eller kirurgi med stor vana av endoskopiska undersökningar och behandling. Våra sjuksköterskor har alla lång erfarenhet av att assistera vid endoskopiska undersökningar.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och lever upp till mycket högt ställda krav på vårdkvalité, korta väntetider och god service.

Ortopedi

Vår ortopedsektion bedriver mottagningsverksamhet där vi bedömer och utreder skador och sjukdomar som drabbar rörelseapparaten, oavsett ålder. Vi utför enklare operationer som är lämpliga på en mottagning. Vid större ingrepp, eller ingrepp som kräver narkos, remitterar vi vidare till dagkirurgisk verksamhet eller för inneliggande vård.

Du behöver en remiss till oss för att vi ska kunna ta emot dig. Vi samarbetar med husläkare och sjukgymnaster i närområdet inklusive Sollentuna Rehab.

Smärtmottagning

På vår smärtmottagning finns Rolf Nordemar, docent vid Karolinska Institutet och specialist i smärtlindring, medicinsk rehabilitering och reumatologi. Smärtmottagningen arbetar med framförallt långvariga smärtor från leder och muskler, som exempelvis ryggsmärtor eller fibromyalgi. Vi har lång erfarenhet av akupunktur, smärtblockader och ledinjektioner. Vi arrangerar även smärtkurs för patienter med fibromyalgi.

Vi betonar vikten av helhetssyn där såväl biologiska som psykiska, sociala och existentiella faktorer tas med i den sammanlagda bedömningen av såväl orsak som behandling.

Vi arbetar i nära samråd med sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och andra specialistläkare.

Öron-näsa-hals

Vid Öron-, näsa- och halsmottagningen bedömer, utreder och behandlar vi sjukdomar i örat, näsan, bihålorna, svalget och halsen. Det innebär att vi exempelvis kan bedöma symtom och sjukdomar som återkommande öroninflammationer, hörselnedsättning, sus i öronen, yrsel, långdragen nästäppa, bihålebesvär, heshet, sväljningssvårigheter, snarkningar och upprepade halsflussinfektioner.

Vi tar emot såväl barn som vuxna i alla åldrar. För att kunna komma till oss så behöver du en remiss ifrån din husläkare.

Om utredningen leder fram till att det finns ett behov av operation kan vi själva utföra de flesta aktuella operationerna som dagkirurgiska operationer på Danderyds öron, näs- och halsklinik i Mörby Centrum.

Ögonmottagning

På Sollentuna Ögonklinik utreder vi och behandlar de flesta ögonsjukdomar som till exempel grönstarr (glaukom), åldersförändringar på gula fläcken (AMD) eller gråstarr (katarakt). Om utredningen leder fram till att det finns ett behov av vidare omhändertagande eller operation har vi ett nära samarbete med andra vårdeneheter i Stockholm såsom Sankt Eriks Ögonsjukhus eller Ögonläkargruppen Odenplan med mera.

Vi  följer upp och fotograferar ögonbotten på patienter med diabetes på vår speciella diabetesscreeningmottagning. 

Vi  tar emot såväl barn som vuxna i alla åldrar. Du kan komma till oss genom remiss från din husläkare, andra specialister, optiker eller genom att kontakta oss direkt.

Vårt team har många års erfarenhet och vi jobbar med hjälp av den mest moderna teknologin för att tillgodose just dina behov.

Vi vet att kvalitet, trygghet och tillgänglighet är viktigt för dig som patient men lika viktigt är ett vänligt bemötande och tydlig information.

Sollentuna Ögonklinik är auktoriserad inom Vårdval i Stockholm och jobbar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

Få saker i livet är viktigare än synen. Sollentuna Ögonklinik - din ögonspecialist

Du når oss på telefonnummer 08-444 51 88, mån-tors mellan kl. 16.00-16.45.
Gastromottagningen City SSK

Den gastroenterologiska öppenvårdsverksamheten startar 180401 vid Hötorget i Cityakutens lokaler på Olof Palmes gata 9 som bifirma till SSKAB under namnet ”Gastromottagningen City SSK”.  Ombyggnation och lokalanpassning är färdig i månadsskiftet febr/mars. All personal är rekryterad och anställd. Vårdenheten finns tillgänglig i Take Care (journalsystemet) fr.o.m v. 9 under namnet "Gastromottagningen City SSK". Vi kommer dock inte att kunna ta emot några patienter förrän vid avtalsstart.

På Gastromottagningen City kommer vi att erbjuda en komplett öppenvårdsmottagning för patienter med mag-tarm sjukdomar. Vi har öppet alla vardagar under kontorstid och kommer att vara utrustad med den senaste tekniken. För att komma till oss behövs remiss från din husläkare.

Vi kommer att kunna erbjuda utredning och behandling för mag-tarm sjukdomar som hör till den medicinska gastroenterologin, där symtom som ont i magen, diarré, förstoppning, svullen mage etc. är vanliga symtom.

Exempel på sjukdomar som kan handläggas och behandlas är Inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Ulcerös colit och Crohns sjukdom), Funktionella mag-tarm sjukdomar (t.ex. IBS, funktionell dyspepsi), glutenöverkänslighet och magsår.

Vi kan ge all typ av medicinsk behandling (även avancerad biologisk behandling) men även icke medicinsk behandling som kostbehandling via dietist och psykologisk behandling via psykolog enligt de senaste vetenskapliga rönen.  På Gastromottagningen City finns medarbetare som är aktiva forskare med forskningsanknytning såväl till Karolinska institutet som till Sahlgrenska akademin.

Här följer en lista beskrivande vårt huvudsakliga vårdutbud:

 

  • Läkarbesök för utredning och behandling.
  • Egen endoskopienhet belägen i samma lokal som mottagningen där patienten vid behov blir undersökt som led i sin utredning av samma läkare som hen träffat på mottagningsbesöket.
  • Dagavdelning under ledning av sjuksköterskor med specifik kompetens att ge avancerad läkemedelsbehandling (så kallad biologisk behandling) till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
  • Dietistkonsultation och kostbehandling hos vår erfarna gastro-dietist. Även så kallad ”low-FODMAP behandling” vid IBS (Irritabel tarm syndrom). Kostbehandling vid IBS kan även ges i gruppformat där dietisten träffar 6-8 patienter i grupp vid 6 tillfällen.
  • KBT (kognitiv beteende terapi) för IBS hos våra erfarna mag-tarm psykologer, denna behandling erbjuds både individuellt och i grupp där 6-8 patienter träffar behandlande psykolog vid 10 tillfällen. Hos våra psykologer kan även annan mag-tarm relaterad problematik med behov av psykologhjälp hanteras.
  • IBS-skola. Här träffas 8-10 patienter med IBS för patientutbildning kring sin sjukdom i grupp vid 3 tillfällen. Såväl läkare som psykolog, dietist och sjuksköterska är involverade i IBS-skolan.

 

Kontaktuppgifter;

Telefonnummer 08-12857000. Vid frågor innan dess går det bra att ringa på 08-4445140 mellan kl. 8-12.

Mailadress info.gmc@ptj.se

Post- och besöksadress

Olof Palmes Gata 9, plan 6

111 37 Stockholm

Updated 27 november, 2015