Välkommen till gynekologisk kirurgi

På Ultragyn Sophiahemmet genomför vi operationer inom godartad gynekologisk kirurgi, vi utför inte operationer där det finns misstanke om cancer.

Hos oss använder vi skonsamma kirurgiska metoder som ger mindre smärta efter operationen och som har korta återhämtningstider till full arbetsförmåga. Vi är angelägna om att du ska kunna återgå till ditt dagliga liv så snart som möjligt efter operationen och att dina ärr ska vara estetiskt tilltalande.

Laparoskopi (titthålsoperation i bukhålan)
I de flesta fall kan vi utföra titthålsoperationer vid cystor och myom (muskelknutor), vilket är en fördel jämfört med öppen bukkirurgi.

Hysterektomier
Hysterektomi (borttagande av livmodern) utförs både med titthålskirurgi, via slidan, eller med öppen bukkirurgi beroende bland annat på livmoderns storlek. Vilken metod som används beror på vad som är bäst för dig.

Hysteroskopi (titthålsoperation i livmodern)
För hantering av problem med blödning från underlivet och infertilitet utför vi hysteroskopiska operationer av alla slag, inklusive Essure, dvs hysteroskopisk sterilisering.

Framfall
Vi utför all typ av framfallskirurgi, såväl vaginalt som med titthål via buken.

Urininkontinens och förlossningsskador
Vi är mycket rutinerade inom urininkontinenskirurgi och  erbjuder reparation av förlossningsskador. 

Konisering (behandling av cellförändringar på livmodertappen)

Operationen görs med laser eller slynga. Vi söver våra patienter under behandlingen.

Väntetider till operation

Typ av operation   Väntetid:
     
Hysterektomi (borttagande av livmoder)   1-3 veckor
     
Laparoskopi (titthålsoperation genom buken)      1 vecka
     
Hysteroskopi   1-3 veckor
     
Livmodersskrapning    1-3 veckor
     
Prolaps (framfall)    3-4 veckor
     
TVT:er (inkontinensoperation)    4 veckor
     
Konisering           1-2 veckor
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated 14 mars, 2017