Välkommen till mottagningen för ultraljud under graviditeten

Här utför vi ultraljud vid graviditet samt fosterdiagnostika prover.

TIPS! Det går bra att göra sin kontroll v 41 på våra mottagningar på Odenplan och City i Mood gallerian. Där är det kortare väntetider. 

Ultragyn har ultraljudsmottagningar för gravida på Odenplans LäkarhusDanderyds sjukhus och i Mood-gallerian (BB-Stockholm Familys lokaler).

Våra provtagande läkare har utfört ett stort antal prover, vi tror på att erfarenhet är en viktig faktor för säkra provtagningar.

Till ultraljudsenheten kommer man på remiss

Graviditetsultraljud

Alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i Stockholm kan skicka remiss till Ultragyn för graviditetsultraljud. Alla dessa ultraljud utförs av specialutbildade barnmorskor och läkare med lång erfarenhet.
För ultraljud utan remiss se prislista.

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du berätta det senast 24 timmar före den bokade tiden. Annars får du betala en avgift på 200 kr för uteblivet besök (att du inte kom på ditt besök). Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt. 
Detta gäller besök under graviditet.

Varje dag, hela dagen finns tillgång till läkare med specialistkunskap i fosterdiagnostik och ultraljud, redo att ta emot inom 24 timmar närmast vardag, om barnmorskan misstänker något avvikande.

Updated 14 mars, 2017