Välkommen till mottagningen för ultraljud under graviditeten

Här utför vi ultraljud vid graviditet samt fosterdiagnostika prover.

 

Ultragyn har ultraljudsmottagningar för gravida på Odenplans Läkarhus, och i Mood-gallerian (BB-Stockholm Familys lokaler), Sophiahemmet hus H samt Kungsholmen (BB- Stockholm Family Kungsholmens lokaler) .

Den 30 maj 2018 stänger vi vår mottagning på Danderydssjukhus för ultraljud. Detta innebär att vi ej tar emot remisser från MVC eller gynekologer. 

Överburenhetskontroller i v 41 kan ej utföras på Danderyd eller BB-Stockholm. Vi hänvisar för detta till våra mottagningar på Odenplan läkarhuset, City i Mood gallerian samt Kungsholmen BB Stockholm familys lokaler.  Drop in mottagning kl 11.00 varje vardag.

Våra provtagande läkare har utfört ett stort antal prover, vi tror på att erfarenhet är en viktig faktor för säkra provtagningar.

Till ultraljudsenheten kommer man på remiss

Graviditetsultraljud

Alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker kan skicka remiss till Ultragyn för graviditetsultraljud. Dessa ultraljud utförs av specialutbildade barnmorskor och läkare med lång erfarenhet.
För privat ultraljud utan remiss se prislista.

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du berätta det senast 24 timmar före den bokade tiden. Annars får du betala en avgift på 200 kr för uteblivet besök (att du inte kom på ditt besök). Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt. 
Detta gäller besök under graviditet.

Varje dag, hela dagen finns tillgång till läkare med specialistkunskap i fosterdiagnostik och ultraljud, redo att ta emot inom 24 timmar närmast vardag, om barnmorskan misstänker något avvikande.

Updated 14 mars, 2017