BB Sophia

Mellan mars 2014 och maj 2016 bedrev BB Sophia en mycket uppskattad och populär förlossningsklinik. Verksamheten fick mycket goda resultat i olika patientundersökningar men gjorde stora ekonomiska förluster. De ekonomiska kalkyler som gjordes innan verksamheten startade gick inte ihop och därför fattades ett beslut om att säga upp vårdavtalet med Stockholms Läns Landsting.

För mer information från Stockholms Läns Landsting klicka här: http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/03/Klart-hur-platserna-for-forlossningar-fordelas-i-lanet/

 

För de som fick möjlighet att förlösa på BB Sophia och önskar journalkopia eller har frågor runt vården finns möjlighet att kontakta Ingela Wiklund på BB Stockholm via epost ingela.wiklund@bbstockholm.se.

Uppdaterad 15 juni, 2017