Praktikertjänst Närsjukhus i Dalsland

Från 2015 driver Praktikertjänst viss öppen specialistsjukvård på Praktikertjänst Närsjukhus i Dalsland.

Specialistsjukvården samlas i Praktikertjänsts dotterbolag Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland - Lysekil - Strömstad.

Som patient till röntgen av skelett-lungor kan du välja  (fritt vårdval) vilket närsjukhus som du vill få din undersökning utförd på oavsett var remissen är utfärdad.

Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland driver specialistvård och har följande
mottagningar:
Barn- och ungdomsmedicin, Diabetesmottagning, Gynekologimottagning, Hjärtmottagning, Hudmottagning,  Ljusbehandlingsenhet, Logoped,
Rehab Träningsbassäng, Röntgen, Ögonmottagning och Öron-näsa-halsmottagning.

För mer information se i vänstermenyn.
 

Updated 2 januari, 2018