Frågor och svar

Vad är Praktikertjänst?

Praktikertjänst är ett av Sveriges största privatdrivna vårdföretag och ägs av cirka 1 900 tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och andra som själva är aktieägare i företaget. 

Vår verksamhet finns i mottagningarna samt i ett tjugotal dotterbolag. Tillsammans spänner vi över områdena tandvård, hälso- och sjukvård och vårdadministration.

Vilken är Praktikertjänsts grundidé?

Grundtanken är att ge våra mottagningar mer tid för vård av patienterna. Det gör vi bland annat genom att samordna administration, marknadsföring, utveckling, finansiering och annat som tar tid och kraft.

Mer på vår webbplats:
Läs mer om vår affärsmodell
Vilka mål har Praktikertjänst?

Praktikertjänsts övergripande mål är att:

  • vara ledande inom privatdriven tandvård och hälso-och sjukvård. 
  • säkerställa en lönsam tillväxt genom att ligga steget före.
  • vara det självklara valet för den som vill starta och driva en hälso- och sjukvårds- eller tandvårdsmottagning.
Var hittar man Praktikertjänsts mottagningar?

Våra mottagningar finns över hela landet. Enklast hittar du mottagningarna med sökfunktionen här på webbplatsen.

Mer på vår webbplats:
Hitta mottagning och boka tid
Är det dyrare att gå till Praktikertjänsts mottagningar?

Nej, på Praktikertjänsts hälso- och sjukvårdsmottagningar är det samma kostnad som på landstingets mottagningar.

På tandvårdsmottagningarna i koncernen varierar priserna. Prislistorna ska finnas på varje tandläkarmottagning.

Kan vem som helst vara aktieägare i Praktikertjänst?

Nej, det är bara medarbetare som har en yrkeslegitimation (exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster med flera) och som själva arbetar med vård i bolaget som kan vara aktieägare i Praktikertjänst.

Går Praktikertjänst med vinst och vart går pengarna?

Ja, med samma pengar som övriga vården får per patientbesök åstadkommer Praktikertjänst både kvalitetsutveckling och överskott. En stor del av överskotten går till investeringar i verksamheten, exempelvis ny utrustning och kompetensutveckling.

När det går bra kan vi också ge utdelning till våra 1 900 arbetande aktieägare, som belöning för att de satsar både pengar och hårt arbete i företaget.

Varför går det bra för Praktikertjänst?

Vi tror att det beror mycket på att vi driver småskaliga verksamheter där motiverade medarbetare kan påverka sin egen arbetssituation. Det leder i sin tur att vårdkvaliteten hålls hög och att patienterna blir nöjda.

Hur blir jag aktieägare i Praktikertjänst?

Kontakta någon av våra rekryterare så berättar de mer om hur du går tillväga för att bli en av oss. 

På vilket sätt skiljer sig Praktikertjänst från övriga vårdföretag?

En stor skillnad är att Praktikertjänst ägs och styrs av människor som själva arbetar i vården, och som har daglig patientkontakt.

Ett annat kännetecken för Praktikertjänst är att vi driver småskaliga, patientnära verksamheter och samtidigt har det stora företagets resurser och stabilitet.

Hur ser Praktikertjänst på att allt mer inom vården privatiseras?

Det viktigaste är att alla människor har tillgång till snabb och bra sjuk- och hälsovård och att den är solidariskt finansierad som idag. Vilka som sedan driver den skattefinansierade vården tycker vi bör styras av dem som gör bäst jobb för patienterna, oavsett driftsform.

Vilka är fördelarna med att vara verksamhetsansvarig i Praktikertjänst?

Som verksamhetsansvarig i Praktikertjänst får du administrativt stöd från Praktikertjänsts huvudkontor, vilket innebär att du får mer tid för patienterna. Läs mer om fördelarna via länkarna nedan.


För dig som arbetar inom tandvård

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvård

Tycker Praktikertjänst att all vård ska drivas privat?

Nej, det är inget självändamål. Vi tror på en nära samverkan mellan offentligt och privat driven vård. Ett samarbete i effektiva vårdkedjor där patienten får bra vård, slipper vänta i onödan och inte bli hänvisad fram och tillbaka mer än nödvändigt.

Uppdaterad 2 mars, 2015