Pressrum

Praktikertjänst vässar kvalitetsarbetet – rekryterar interna kvalitetskonsulter

Pressmeddelande Som en del av Praktikertjänsts kvalitetsstrategi har den nya funktionen intern kvalitetskonsult inrättats. De 14 kvalitetskonsulterna är kliniskt verksamma vårdutövare i Praktikertjänst och ska ge koncernens verksamheter handfasta råd och stöd i kvalitetsfrågor. Gunilla Brattström-Cronqvist, tandläkare från Lund, och Ola Berg, sjuksköterska från Luleå, ser en tydlig nytta med sina nya roller.

Ny rapport från Vårdföretagarna – primärvården i tre av fyra landsting visar underskott

Nyhet Den landstingsdrivna primärvården går back i tre av fyra landsting. Det visar en färsk rapport från Vårdföretagarna. Rapporten slår även fast att problemen funnits i många år och att underskotten fortsätter att växa i flera landsting. Underskotten snedvrider konkurrensen mellan offentlig och privat driven vård och kan på sikt påverka förtroendet för hela primärvården.