Foto: Stefan Tell

Hälsosatsningen™ – mät blodtryck och blodsocker hos din tandläkare

Du kan mäta blodtryck och blodsocker hos din Praktikertjänsttandläkare. En del av våra mottagningar erbjuder en enklare hälsokontroll i samband med ditt besök. Det kallar vi för Hälsosatsningen™.

Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av hjärtinfarkt eller stroke, ofta utan tidigare symtom. Väldigt många går omkring med för högt blodryck eller blodsocker utan att veta om det. 

Förebygga i tid

Vi inom tandvården träffar våra patienter regelbundet. Vi vet att cirka 80 procent av den svenska befolkningen över 15 år har besökt tandläkaren under en två-årsperiod. Till en läkare går du i allmänhet bara när problem faktiskt börjat uppstå – inte bara för kontroll. Genom att upptäcka och förebygga i tid besparas du som patient mycket lidande. 

Uppdaterad 26 mars, 2015