Foto: Stefan Tell

Kvalitet

För oss är kvalitet ett viktigt område, därför arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor. Allt för att ge dig den bästa tandvården.

Vi vill ge dig som patient:

  • ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet.
  • en god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens. 
  • hög tillgänglighet och kontinuitet i kontakten med våra medarbetare.
  • tillgång till våra interna och externa nätverk inom olika vårdområden och specialiteter.

För att säkerställa kvaliteten så certifieras mottagningarna enligt en intern kvalitetsmodell. Certifiering är treårig och innefattar:

  • att årligen uppdatera verksamhetens rutiner
  • att aktivt arbeta med riskanalyser
  • att hantera och åtgärda avvikelser samt

2011 certifierade vi vårt ledningssystem enligt ISO 9001:2008 (kvalitet).

Uppdaterad 26 mars, 2015