Stockholm, Gotland, Södermanland och Östergötland.